Styrelseordförande i Xspray Pharma säljer 4 000 aktier för att täcka dansk reavinstskatt på orealiserad vinst i Xspray Pharma

Beslut vid årsstämma i Xspray Pharma den 14 maj 2018

Xspray Pharma publicerar delårsrapport för Q1, januari-mars 2018